Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΡΗΓΙΛΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:21
26 26:06 26:51
27 27:36
28 28:21
29 29:26