Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΙΛΙΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:40
25 24H+01:25
26 24H+02:10 24H+02:55
27 24H+03:40
28 24H+04:25
29 24H+05:30