Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΙΛΙΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:25
26 26:10 26:55
27 27:40
28 28:25
29 29:30