Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:28
26 26:13 26:58
27 27:43
28 28:28
29 29:33