Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΕΡΒΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:30
26 26:15
27 27:00 27:45
28 28:30
29 29:35