Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:31
26 26:16
27 27:01 27:46
28 28:31
29 29:36