Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:32
26 26:17
27 27:02 27:47
28 28:32
29 29:37