Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:50
25 24H+01:35
26 24H+02:20
27 24H+03:05 24H+03:50
28 24H+04:35
29 24H+05:40