Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:47
25 24H+01:32
26 24H+02:17
27 24H+03:02 24H+03:47
28 24H+04:32
29 24H+05:37