Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:52
25 24H+01:37
26 24H+02:22
27 24H+03:07 24H+03:52
28 24H+04:37
29 24H+05:42