Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:33
26 26:18
27 27:03 27:48
28 28:33
29 29:38