Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:22
26 26:07 26:52
27 27:37
28 28:22
29 29:27