Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:19
26 26:04 26:49
27 27:34
28 28:19
29 29:24