Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:00 25:45
26 26:30
27 27:15
28 28:00 28:45
29 29:50