Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Κάθε μέρα
25 24H+01:04 24H+01:49
26 24H+02:34
27 24H+03:19
28 24H+04:04 24H+04:49
29 24H+05:54