Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΗΒΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:01 25:46
26 26:31
27 27:16
28 28:01 28:46
29 29:51