Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΗΒΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Κάθε μέρα
25 24H+01:01 24H+01:46
26 24H+02:31
27 24H+03:16
28 24H+04:01 24H+04:46
29 24H+05:51