Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:02 25:47
26 26:32
27 27:17
28 28:02 28:47
29 29:52