Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:03 25:48
26 26:33
27 27:18
28 28:03 28:48
29 29:53