Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:04 25:49
26 26:34
27 27:19
28 28:04 28:49
29 29:54