Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Κάθε μέρα
25 24H+01:07 24H+01:52
26 24H+02:37
27 24H+03:22
28 24H+04:07 24H+04:52
29 24H+05:57