Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:44
26 26:29
27 27:14 27:59
28 28:44
29 29:49