Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:43
26 26:28
27 27:13 27:58
28 28:43
29 29:48