Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΤ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:05 25:50
26 26:35
27 27:20
28 28:05 28:50
29 29:55