Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΒΑΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:38
26 26:23
27 27:08 27:53
28 28:38
29 29:43