Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΒΑΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:53
25 24H+01:38
26 24H+02:23
27 24H+03:08 24H+03:53
28 24H+04:38
29 24H+05:43