Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:54
25 24H+01:39
26 24H+02:24
27 24H+03:09 24H+03:54
28 24H+04:39
29 24H+05:44