Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:39
26 26:24
27 27:09 27:54
28 28:39
29 29:44