Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:40
26 26:25
27 27:10 27:55
28 28:40
29 29:45