Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:56
25 24H+01:41
26 24H+02:26
27 24H+03:11 24H+03:56
28 24H+04:41
29 24H+05:46