Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Κάθε μέρα
25 24H+01:00 24H+01:45
26 24H+02:30
27 24H+03:15
28 24H+04:00 24H+04:45
29 24H+05:50