Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:41
26 26:26
27 27:11 27:56
28 28:41
29 29:46