Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:42
26 26:27
27 27:12 27:57
28 28:42
29 29:47