Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:36
26 26:21
27 27:06 27:51
28 28:36
29 29:41