Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΚΑΛΑΚΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:34
26 26:19
27 27:04 27:49
28 28:34
29 29:39