Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΡΙΤΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:37
26 26:22
27 27:07 27:52
28 28:37
29 29:42