Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:06 25:51
26 26:36
27 27:21
28 28:06 28:51
29 29:56