Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΝΟΣΟΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Κάθε μέρα
25 24H+01:11 24H+01:56
26 24H+02:41
27 24H+03:26
28 24H+04:11 24H+04:56