Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:36
25 24H+01:21
26 24H+02:06 24H+02:51
27 24H+03:36
28 24H+04:21