Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:38
25 24H+01:23
26 24H+02:08 24H+02:53
27 24H+03:38
28 24H+04:23