Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΗΒΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:39
25 24H+01:24
26 24H+02:09 24H+02:54
27 24H+03:39
28 24H+04:24