Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΥΓΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:48
25 24H+01:33
26 24H+02:18
27 24H+03:03 24H+03:48
28 24H+04:33