Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:46
25 24H+01:31
26 24H+02:16
27 24H+03:01 24H+03:46
28 24H+04:31