Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:34
25 24H+01:19
26 24H+02:04 24H+02:49
27 24H+03:34
28 24H+04:19