Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΚΑΛΑΚΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:57
25 24H+01:42
26 24H+02:27
27 24H+03:12 24H+03:57
28 24H+04:42