Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:55
25 24H+01:40
26 24H+02:25
27 24H+03:10 24H+03:55
28 24H+04:40