Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:151
25 25:151
26 26:101
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.