Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:051
25 25:051
26 26:051
27 27:051
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.