Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
2η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:431
25 25:431
26 26:431
27 27:431
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.