Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΖΗΝΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:171
25 25:171
26 26:171
27 27:171
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.