Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΕΜΠ/ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:081
25 25:081
26 26:081
27 27:081
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.