Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:091
25 25:091
26 26:091
27 27:091
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.