Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΕΩΣ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:271
25 25:271
26 26:271
27 27:271
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.