Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
22 22:001
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ (ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).