Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:481
15 15:151
16
17
18
19
20
21 21:151 21:401 21:501
22 22:051
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ (ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).