Στάσεις

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
#ΣτάσηΧρόνος από ΑφετηρίαΧρονομέτρηση
1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 00'
2 2η ΣΧΟΛΕΙΟ 02'
3 ΒΡΥΣΑΚΙ 03'
4 ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 04'
5 2η ΡΙΖΑΡΗ 05'
6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 06'
7 ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 07'