Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΒΡΥΣΑΚΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:511
15 15:181
16
17
18
19
20
21 21:181 21:431 21:531
22 22:081
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ (ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).