Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:541
15 15:211
16
17
18
19
20
21 21:211 21:461 21:561
22 22:111
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ (ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).